Yrkeskvinnor drabbas hårdast av stressrelaterade sjukdomar

På den internationella kvinnodagen kom ett larm: högutbildade kvinnor inom välfärdssektorn är den grupp som hårdast har drabbats av sjukskrivningar på grund av stress. Varför? Och hur kan vi hantera detta så att det blir bättre för kvinnor i arbetslivet?

Det var utifrån en rapport som Fackförbundet Vision tagit fram som det framgick att många 297498-woman-holding-head-in-kitchenkvinnor är extremt stressade och därmed även blir sjukskrivna. Mellan 2012 – 2014 har sjukskrivningar på grund att stress ökat med hela 70 procent, det är för kvinnor en fördubbling. Statistiken kommer ifrån att Vision har bett försäkringskassan ta fram statistik av stressjukdomar de senaste fem åren varpå man därefter har delat upp det hela efter kön och yrkestillhörighet. Slutsatsen är tydlig: det är en större risk att drabbas av stress och bli sjukskriven om du arbetar inom kvinnodominerade yrken, störst risk är det för socialsekreterare och psykologer.

Det hela blir snart en ond cirkel – när det är så många sjukskrivningar, eftersom företagen inte fyller upp ordentligt med personal när en person är hemma. Då blir ännu mer att göra för de kvinnor som fortfarande är kvar och arbetar varpå de slits ytterligare.

Undvik stress

För att undvika stresssjukdomar gäller det att känna igen symptomen. Yrsel, huvudvärk, illamående och främst trötthet är vad som vanligt kännetecknar stress. Det är även viktigt att låta sig acceptera att man blir stressad och ta sig den tiden om krävs för att varva ner. Det handlar om ett sambarbete mellan arbetsgivaren och en själv, där man måste tillsammans kräva att det inte blir en allt för stressad situation. Man måste hantera problemet innan det blir för stort. Många kvinnor känner även en ökad stress eftersom de (oftast) har ett större ansvar för familjen, vilket mannen inte alltid tar lika allvarligt. Den kombinationen: stress på jobbet samt barn att ta hand om, gör det ytterligare svårare för kvinnan att hantera situationen. Men det finns som sagt lösningar, och det är att ta sig tid att finna ro. Vi har skrivit mycket om att gå på spa och ha hand om kroppen, för kvinnor som har barn finns det även möjlighet att ta med sig barnet på spa – för att tillsammans finna lugn och harmoni.